ponedeljek, 15. 10. 2012

Razstava tujerodne vrste - prezrta grožnja

Najboljši način za zmanjšanje škodljivih vplivov tujerodnih vrst je omejevanje širjenja že prisotnih vrst in preprečitev vnosa novih. Poleg zakonodaje je nujno tudi ozaveščanje različnih skupin, saj so ljudje vedno, namerno ali nenamerno, posredniki pri prenašanju in vnašanju tujerodnih vrst v nova okolja. Ozaveščanje je tudi osrednja nit projekta Invazivne tujerodne vrste – prezrta grožnja.

Razstava bo potekala v Domu krajanov Dravlje, Draveljske 44, od ponedeljka 15.10.2012 do petka 26.10.2012. Več informacij o razstavi v prilogi.

Vljudno vabljeni!