sobota, 12. 5. 2018

Slovenija se igra

Četrtna skupnost Dravlje v soboto, 12. maja 2018, vabi na igro, medsosedsko druženje in povezovanje Slovenija se igra, ki bo potekalo na Modrem igrišču med Plešičevo ulico in ulico bratov Babnik med 16. in 18.30 uro.

Vabljeni!