ponedeljek, 17. 3. 2014

Vabilo stanovalcem in lastnikom zemljišč ob cesti andreja bitenca

Vabimo vas na ponovno srečanje stanovalcev in lastnikov zemljišč ob Cesti Andreja Bitenca z Županom MOL gospodom Zoranom Jankovićem, ki bo v sredo, 26. marca 2014, ob 16.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, glede nadaljnjih postopkov komunalne ureditve in rekonstrukcije Ceste Andreja Bitenca.

Stanovalci in lastniki zemljišč območja urejanja, ki so podali pripombe oz. pobude na idejni projekt rekonstrukcije Ceste Andreja Bitenca, si lahko pred srečanjem na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, v času uradnih ur ogledajo odgovore oziroma strokovna stališča  Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne uprave Mestne občine Ljubljana do pobud in pripomb.