Predsednik sveta četrtne skupnosti

Marko Zibelnik (1962)

Marko Zibelnik je po izobrazbi gradbeni tehnik in od leta 1991 podjetnik.
Njegova podjetniška pot ima dva dela. Na začetku je bila to trgovinska dejavnost, zadnjih 15 let pa se ukvarja z zaključnimi deli v gradbeništvu in posredovanjem.

Predsednik Sveta ČS Dravlje je že tretjič. V dosedanjem delu se je tako on kot Svet v celoti zavzemal, da v okviru možnosti prispevajo svojim krajanom največ, kolikor je mogoče. V okviru malih del so postavili fitnes na prostem na Kunaverjevi ulici, obnovili otroško igrišče na Sojerjevi ulici, klopi na različnih lokacijah, športne pripomočke na obeh osnovni šolah v ČS Dravlje in uredili več pešpoti. Tradicionalno so sodelovali s PGD Podutik - Glince in Dravlje pri izvedbi preventivnega varstva pred požarom, organizirali tradicionalno okroglo mizo z vsemi društvi in organizacijami v ČS. Poudarek bodo dali ohranjanju kulturne ozaveščenosti, druženju občanov in kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter sodelovali pri izvedbi tradicionalnih četrtnih prireditev in ureditvi spominskega obeležja na draveljskem pokopališču. S programoma vsakoletne novoletne obdaritve starejših nad 85 let in najmlajših z obiskom dedka Mraza četrtna skupnost namenja pozornost tudi najstarejšim in najmlajšim. Podpirajo tudi številne športne in ustvarjalne dejavnosti.

V prejšnjem mandatu so bili v četrtni skupnosti zaključeni ali delno zaključeni nekateri večji mestni projekti: ureditev Zapuške ceste in Zlatka, izgradnja vodovoda na Toško čelo, rekonstrukcija ceste Andreja Bitenca, podaljšan vodovod v Podutiku in izgradnja oskrbovanih stanovanj.

Želi si, da bi poleg del, ki se že odvijajo, na področju infrastrukture v prihodnje uspeli tudi z ureditvijo nekaterih cest, ki so med prednostnimi nalogami v četrtni skupnosti že vrsto let, med njimi so Vodnikova cesta, ureditev dela Kamnogoriške ceste, zmanjšanje makadamskih vozišč na nič ter ureditev prometnega režima na Sojerjevi in Dražgoški. V letu 2019 pa pričakujejo, da se v okviru aglomeracije na kanalizacijo priključi večina gospodinjstev. Istočasno pa naj bi se obnovila tudi ostala infrastruktura.

Predvolilni video predsednika ČS Dravlje