četrtek, 10. 5. 2012

Predlagani kandidat cetrtne skupnosti golovec tudi letos prejemnik priznanja mesta ljubljana

Viljem Klemenc, podpredsednik sveta ČS Golovec, dobitnik plakete mesta Ljubljana

Včeraj, ob prazniku Ljubljane, ki simbolizira osvoboditev Ljubljane, je potekala slavnostna seja Mestnega sveta MOL, na kateri je župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković podelil najvišja priznanja občine. Slavnostne seje so se udeležil tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in mnogi drugi visoki gostje iz politike, akademske sfere in drugih področij javnega življenja.

Tudi letos je kandidat, ki ga je skupaj z drugimi predlagala Četrtna skupnost Golovec dobitnik priznanja mesta Ljubljana. Letos je bil za dobitnika plakete mesta Ljubljana soglasno potrjen podpredsednik Sveta ČS Golovec Viljem Klemenc, predsednik Društva upokojencev, predsednik KO Rdečega kriza in prostovoljni gasilec za neprecenljivo zavzeto in plemenito delovanje na vseh področjih življenja v svojem krajevnem okolju, od športa, kulture, humanitarnega dela in prostovoljnega dela v gasilskem društvu, Svetu staršev OŠ Božidarja Jakca, pri Rdečem križu, in s hvaležnostjo za vestno ohranjanje delovanja Zveze združenj borcev v Štepanjskem naselju. Za neprecenljivo zavzeto in plemenito delovanje na vseh področjih življenja v svojem krajevnem okolju, od športa, kulture, humanitarnega dela in prostovoljnega dela v gasilskem društvu, Svetu staršev OŠ Božidarja Jakca, pri Rdečem križu, in s hvaležnostjo za vestno ohranjanje delovanja Zveze združenj borcev v Štepanjskem naselju.

Letošnja dobitnika naziva častni meščan oziroma meščanka sta akademkinja prof. dr. Alenka šelih in akademik prof. dr. Matjaž Kmecl.

Profesor dr. šelih je priznanje prejela v znak globokega spoštovanja in hvaležnosti za življenjsko poslanstvo, ki pravosodje postavlja v službo socialno pravične družbe, ko se zavzema za uvajanje sodobnih oblik kazenskih sankcij in dosledno spoštovanje standardov pravne države, za varstvo zasebnosti in človekovih pravic, posebej pravic otrok, za pionirsko raziskovanje nasilja nad otroki in mladoletniki v Sloveniji, za organizacijo številnih strokovnih posvetovanj in sodelovanje v uglednih mednarodnih društvih, za pomemben delež k ovrednotenju vloge žensk v slovenski zgodovini 19. in 20. stoletja ter za častno opravljanje številnih vodstvenih funkcij na univerzi, v mednarodnih strokovnih združenjih in na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.

Prof. dr. Kmecl pa je MOL podelila naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljane, kot poklon redko pokončnemu sodobniku, ki s poznavanjem slovenske zgodovine, kulture in zakladov narave ter delovanjem v vlogi ustanovitelja in predsednika Jezikovnega razsodišča, ministra za kulturo v nekdanji Jugoslaviji in člana predsedstva v času osamosvajanja Slovenije, svojo legitimnost črpa iz pridobitev narodnoosvobodilnega boja med drugo svetovno vojno. Zavzemanje za zgodovinsko izročilo izhaja iz njegovih znanstvenih razprav o največjih osebnostih in pojavih slovenske umetnosti in kulture, posebej proze 19. stoletja, dela na ljubljanski in evropskih univerzah, kritičnosti slovenske sodobnosti in monografskih obravnav kulturne in naravne dediščine, ki ustvarjajo visoka merila slovenske sodobnosti.

Letošnja nagrajenca mesta Ljubljane sta postala višja državna tožilka, pobudnica in ustanoviteljica Belega obroča ter publicistka, Vlasta Nussdorfer ter pionir slovenske interne medicine in kardiologije, ustanovitelj Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, predavatelj in publicist, zdravnik prim. Boris Cibic.

Ostali dobitniki plakete mesta Ljubljana so Matjaž špat, Društvo zaupni telefon Samarijan, Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in Narodna galerija ter Slovenska filantropija. Več informacij najdete na tej povezavi