petek, 20. 11. 2020

Skupaj poskrbimo za našo okolico

Predstavljamo vam napotke in smernice za ravnanje z odpadki, s katerimi vas želimo spomniti, da je skrb za okolje in urejeno okolico skupno delo ter da ne smemo zanemariti spoštljivega odnosa do ljudi in okolice.

Ravnanje z odpadki je ekipno delo javnega podjetja Voka Snaga, ki skrbi za zbiranje odpadkov in njihovo pot v predelavo, ter vseh prebivalcev, ki ste ključni pri tem, da nastane manj odpadkov, za tiste, ki nastanejo, pa ustrezno poskrbite.

 

Pravilno ločevanje odpadkov

Obveznost vseh prebivalcev je, da svoje odpadke pravilno ločujete in jih odlagate v ustrezne zabojnike. Pri tem si lahko pomagate z e-abecednikom odpadkov na www.mojiodpadki.si. Na nepravilno ravnanje z odpadki vas bo z obvestilom na zabojniku opozorila Voka Snaga, za ponavljajoče nepravilno ravnanje pa lahko Inšpektorat MU MOL, ki je pristojen za nadzor, izda tudi globo.
Kadar imate bioloških in /ali mešanih komunalnih odpadkov več kot običajno, jih lahko pospravite v 50- ali 100-litrske tipizirane vreče Voke Snage in jih na dan odvoza postavite zraven ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravite do pet vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne sme presegati 10 kilogramov. Vreče so naprodaj na spletu (www.vsezaodpadke.si/vokasnaga) in v Centru ponovne uporabe na Povšetovi 4 v Ljubljani.

Brezplačna oddaja v zbirnih centrih

foto

Zadnje čase se poleg zabojnikov na številnih lokacijah nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz, številni odpadki pa so namesto v zabojnike odloženi poleg njih. Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano. V zbirnih centrih odpadke sprejemajo brezplačno, za nekatere pa veljajo količinske omejitve, in sicer za gradbene odpadke in izolacijske gradbene materiale (0,5 m3 ), pnevmatike (5 gum), kosovne odpadke (3 m3 ), zeleni odrez (1,5 m3 ), salonitne plošče (evropaleta do višine pol metra) in pohištveni les (2 m3 ). Gradbene odpadke sprejemajo samo v Zbirnem centru Barje.

Delovni čas zbirnih centrov

Zbirni center Barje

od 1. novembra do 31. marca: od ponedeljka do sobote od 6. do 18. ure
od 1. aprila do 31. oktobra: od ponedeljka do sobote od 6. do 20. ure 

Začasni Zbirni center Povšetova 

od torka do sobote od 11. do 18. ure, ob nedeljah, ponedeljkih in praznikih zaprto

Naročite kosovni odvoz odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat na leto brezplačen, uporabniki pa ga naročite, ko ga potrebujete. To storite tako, da izpolnite e-naročilnico na www.mojiodpadki.si in počakate na klic, da se dogovorite za datum odvoza.

Ne zamudite odvoza

Občinska zakonodaja določa, da morajo vsi uporabnikovi zabojniki, tudi tisti za embalažo in papir, stati na zasebni površini. Zabojnik na dan odvoza do 6. ure zjutraj postavite na prevzemno mesto, to je na rob javne površine, kjer se smetarsko vozilo lahko ustavi in izprazni zabojnik. Na odvoz odpadkov vas lahko en dan prej opozori brezplačen SMS-opomnik. Nastavite si ga na spletni strani www.mojiodpadki.si prek aplikacije Moji odvozi.

Več informacij na www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si. Lahko pišete na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si ali pokličete v Center za pomoč in podporo uporabnikom na telefonsko število 01 477 96 00.