petek, 7. 11. 2014

Pravilno kurjenje lesa

Les je obnovljiv vir energije in z izgorevanjem v kurilnih napravah ne povečuje izpuste toplogrednih plinov, pri izgorevanju pa žal nastajajo tudi prašni delci, ki onesnažujejo zrak in predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Učinkoviti ukrepi za zmanšanje emisij delcev PM10 so poleg vgradnje primerne kurilne naprave z visokim izkoristkom, predvsem uporaba zračno suhih drv s primerno velikostjo polen, pravilna zakuritev in dodajanje drv v kurišče, pravilna regulacija zgorevalnega zraka in redno vzdrževanje kurilnih naprav.

Več v priponki: