četrtek, 7. 7. 2016

Ureditev Kavčičeve ulice

SEZNANITEV S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO IZVEDBENEGA NAČRTA ZA UREDITEV KAVČIČEVE ULICE