Svet četrtne skupnosti

Svet Četrtne skupnosti Jarše

Predsednik: mag. Bojan Hajdinjak (Lista Zorana Jankovića)
Podpredsednika: Ida Medved (SDS), Andrej Medmeš (Lista Zorana Jankovića)

Člani: Boštjan Zrnec (Levica), Drago Sotlar (DeSUS), Janez Hafner (SDS), Doroteja Senčur (Lista Zorana Jankovića), Elizabeta Svete (SDS), Renata Vugrešek Štamcar (Lista Zorana Jankovića), Tomaž Žabjek (Lista Zorana Jankovića), Alenka Rutar (Lista Zorana Jankovića), Zoran Sermek (Lista Zorana Jankovića), Erna Marija Rupnik (Lista Zorana Jankovića), Jona Senčur (Lista Zorana Jankovića), Branko Horvat (Lista Zorana Jankovića).

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: mag. Bojan Hajdinjak, predsednik Sveta ČS Jarše, (01) 523 12 10, mol.jarse@ljubljana.si.
Odgovorna oseba za stike z mediji: mag. Bojan Hajdinjak, predsednik Sveta ČS Jarše, (01) 523 12 10, mol.jarse@ljubljana.si.