sreda, 6. 7. 2016

Akcija "naj blok v ljubljani"

Mestna občina Ljubljana (MOL) organizira akcijo "Naj blok"

Mestna občina Ljubljana (MOL) organizira akcijo "NAJ BLOK", s katero želi stanovalce večstanovanjskih objektov spodbuditi, da po svojih možnostih pripomorejo k urejenem videzu in čistoči svojega bivalnega okolja. Zato Svet Četrtne skupnosti Moste (ČS Moste) vabi koordinatorje blokov, člane upravnih odborov blokov, upravnike in stanovalce, da do srede 10.08.2016, posredujete svoje predloge na priloženem obrazcu (lahko po @ pošti: mol.moste@ljubljana.si, faksu (01) 544 23 76 ali po običajni pošti na ČS Moste, Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana).

Predlog za "NAJ BLOK" mora izpolnjevati pogoje: večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj, stanovanjskih enot mora biti najmanj 10, urejenost okolice bloka mora biti ustrezna: pozimi očiščena, poleti zelenice urejene, itd., skupni notranji prostori urejeni, energetska učinkovitost primerna (izolirane zunanje stene, večina oken zamenjana, podstrešja in strehe izolirane, prenovljen ogrevalni sistem, itd.), zelenice ne smejo biti spremenjene v parkirišča, nasadi dreves ali posamezna drevesa ne smejo biti požagani in na njihovem mestu parkirne površine, itd.

Četrtna skupnost Moste bo vaše predloge posredovala delovni skupini MOL, ki bo nato izbrala zmagovalca, razglašen bo konec leta 2016.