ponedeljek, 9. 7. 2018

Akcija Naj blok v Ljubljani 2018

V letu 2016 smo v Mestni občini Ljubljana prvič organizirali akcijo Naj blok v Ljubljani. Z vašo pomočjo nam je uspelo, da je bila akcija tudi v preteklem letu izjemno uspešna.

Z akcijo nadaljujemo tudi letos, saj želimo še naprej spodbujati vse stanovalce, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, da po svojih možnostih vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja.

Četrtne skupnosti MOL zato naprošamo, da delovni skupini za Naj blok v Ljubljani posredujete svoje predloge.

Naj blok v vaši četrtni skupnosti mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Stavba mora biti obnovljena
  • Večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj
  • Stanovanjskih enot mora biti vsaj 10
  • Urejenost zunanje okolice bloka (pozimi očiščena okolica, poleti urejene zelenice bloka oz. njegova okolica…)
  • Notranja urejenost bloka
  • Energetska učinkovitost bloka (veljavna energetska izkaznica, toplotna izolacija zunanjih sten, večina zamenjanih oken, toplotna izolacija podstrešja in strehe, prenovljen ogrevalni sistem…)
  • V kolikor ima blok zelenico, le-ta ne sme biti preoblikovana v parkirišče (blok pri katerem so bila na zunanjih površinah (ali delu) požagana drevesa in na teh površinah urejena parkirišča, se namreč ne more uvrstiti v izbor)

Na podlagi prejetih predlogov bodo člani delovne skupine za Naj blok v Ljubljani izbrali zmagovalca. Pretekla zmagovalca se na razpis ne moreta več prijaviti. Delovna skupina bo upoštevala tiste predloge, ki bodo izpolnjevali vse pogoje. Razglasitev zmagovalca bo marca 2018, ob začetku akcije Za lepšo Ljubljano.

Vabljeni k sodelovanju!
Izpolnjen prijavni obrazec pošljite na ČS Moste najkasneje do 31. avgusta 2018 na e-naslov mol.moste@ljubljana.si ali po klasični pošti na naslov
ČS Moste
Ob Ljubljanici 36a
1000 Ljubljana