četrtek, 18. 8. 2011

Brezplačni računalniški tečaji za starejše

Jeseni bo Mestna občina Ljubljana ponovno začela z brezplačnimi računalniškimi tečaji za starejše občane na sedežih posameznih četrtnih skupnosti.

V Mestni občini Ljubljana bomo jeseni že četrto sezono zapored pričeli z brezplačnimi računalniškimi tečaji po četrtnih skupnostih MOL.

Usposabljanje bo potekalo v obliki 35-urnih začetnih tečajev, 30- urnih nadaljevlnih tečajev ter novost v letošnjem letu, 20-urnih izpopolnjevalnih računalniških tečajev. 

Tečaji potekajo na sedežih četrtnih skupnostih MOL, v skupinah po dvanajst tečajnikov, 3 - krat tedensko v dopoldanskem oziroma popoldanskem času.

Še vedno se lahko prijavite na sedežu četrtnih skupnosti MOL ali v Službi za lokalno samoupravo, tel. 306 48 62, ga. Vesna Bolle.

E-točke

Na sedežih vseh sedemnajstih ljubljanskih četrtnih skupnostih delujejo tako imenovane e-točke, kjer lahko meščani brezplačno dostopajo do interneta in "brskajo" po spletu. E-točke so prebivalstvu javno dostopne v času poslovanja pisarn Službe za lokalno samoupravo.