petek, 13. 5. 2016

Javna razgrnitev predlogov imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic od 13.05.2016 do 27.05.2016

Predhodno posvetovanje o ustreznosti predlaganih imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana

Predlogi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic bodo javno razgrnjeni od 13.05.2016 do 27.05.2016, in sicer:

- v času uradih ur na sedežu ČS Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana

ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ure

petek od 8.00 do 12.00 ure

ter

- od ponedeljka do nedelje od 8.00 do 20.00 ure v osrednjem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Poziv k predhodnemu posvetovanju v prilogi.