petek, 22. 1. 2021

Količki na območju med OŠ Martina Krpana in OŠ Nove Fužine

Četrtna skupnost Moste obvešča prebivalke in prebivalce naselja Nove Fužine, da bo KPL d.o.o., z dnem 25. 01. 2021, pričel z nameščanjem količkov za preprečevanje ne nujne vožnje in nepravilnega parkiranja na poti, ki je rezervirana samo za intervencijska vozila in dostavo.

Postavitev količkov ne bo vplivala na potek intervencijske poti.
Količki se bodo nameščali na območju med OŠ Martina Krpana in OŠ Nove Fužine.

 

Četrtna skupnost Moste