ponedeljek, 23. 9. 2013

KonČan izbor nadomestnih dreves na ulici jana husa izbrano drevo je: kitajska mestna hruŠka

V priponki si lahko ogledate poročilo o izvedbi in rezultatih ankete, ki je med stanovalci ulice Jana Husa potekala preko poletja.

 

Kot je bilo dogovorjeno na 20. redni seji Sveta Četrtne skupnosti Moste, so
prebivalci Ulice Jana Husa, v začetku meseca julija, prejeli anketne liste, na katerih
so lahko izbirali med dvema vrstama dreves, ki bodo nadomestila odstranjene
akacije, in sicer:
1. Pyrus calleryana 'Chanticleer'- kitajsko mestno hruško
2. Gleditsia'Sunburst' - gledičija'Sunburst'
 
Zbiranje anketnih listov je potekalo v pisarni Četrtne skupnosti Moste, kamor je do
dne, 10.09.2013, prispelo 28 izpolnjenih anketnih listov, od tega:
1. Pyrus calleryana 'Chanticleer' - kitajska mestna hruška: 25 glasov
2. Gleditsia'Sunburst' - gledičija'Sunburst': 3 glasovi
 
Drugi predlogi, ki so jih obdani navedli poleg izbrane vrste drevesa:
- nealergeno drevo
- Rdedelistna bukev
- Ginko
 
Zaključek:
Glede na prejete in preštete glasove lahko zaključimo, da je izbrana vrsta
drevesa Pyrus calleryana'Ghanticleer' oziroma Kitajska mestna hruška.