četrtek, 21. 6. 2018

Odgovor na anonimno pismo stanovalcev Ulice Jana Husa

Objavljamo odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL na anonimno pismo stanovalcev Ulice Jana Husa glede pravic na Ulici Jana Husa.

Skladno s predlogom Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, ki je pripet, bo Četrtna skupnost Moste zbirala pobude in predloge za ureditev preostalega dela omenjene ulice. Svoje predloge lahko pošljete do ponedeljka, 16. julija 2018,  na e-naslov: mol.moste@ljubljana.si ali na naslov:
ČS Moste
Ob Ljubljanici 36a
1000 Ljubljana