ponedeljek, 19. 10. 2015

Vabilo na predstavitev projekta »a-qu-a«

Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Četrtna skupnost Ljubljana – Moste, Preglov trg 15,  vabi na predstavitev projekta »A-Qu-A«  v četrtek, 22. 10. 2015 ob 10. uri.

  • Predstavitev delovne terapije in praktičen prikaz uporabe pripomočkov
  • Predstavitev možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb
  • Predstavitev pomena vadbe moči v starejšem obdobju s prikazom vaj in demonstracijo testov za ovrednotenje lastnih mišic
  • Gibalna vadba
  • Svetovanje o zdravi prehrani in njeni pripravi Meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi
  • Center aktivnosti Fužine (CAF): Pevski zbor ''Bongo'' ter kvartet violin

 

Na koncu prejmete praktično darilo, sledi pa tudi manjša pogostitev. 
Dogodek je brezplačen!