Predsednik sveta četrtne skupnosti

Igor Bole (1953)

Rojen v Ljubljani. V otroštvu je živel v občini Center, kjer je obiskoval osnovno šolo. Že v osnovni šoli ga je zanimala tehnika, zato se je po osnovni šoli vpisal na Strojno srednjo tehnično šolo v Ljubljani. Po maturi je nadaljeval študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1978.

Ves čas študija je bil štipendist Železniškega gospodarstva Ljubljana. Tako se je po končani diplomi zaposlil v podjetju Centralne delavnice s sedežem v Mostah. Delal je na področju vzdrževanja tirnih voznih sredstev. Na železnici ni bilo tehničnih izzivov, ki bi ga pritegnili.

Po petih leti dela na železnici se je zaposlil v Toplarni Ljubljana sedaj Energetika Ljubljana enota Termoelektrarna Toplarna Ljubljana. Tu je bil vse do konca leta 2017 vodja proizvodnje. V času vodenja proizvodnje je to delal z največjo odgovornostjo, saj je bil na voljo podjetju celo leto 24 ur na dan. Ni si mogel dovoliti, da zaradi napake v Toplarni ne bi Ljubljana dobila potrebne toplotne in električne energije. Kot vodja je z mnogimi predlogi za izboljšave organizacije dela in proizvodnih procesov prispeval k velikemu zmanjšanju stroškov poslovanja podjetja. Leta 2018, do upokojitve istega leta, je bil svetovalec direktorja.
V novo nastajajoče ljubljansko naselje Fužine se je z družino priselil leta 1982. Tako lahko zapišemo, da je celo svoje delovno in največji del življenjskega obdobja preživel v Četrtni skupnosti Moste in v celoti v Ljubljani.

Na lokalnih volitvah leta 2010, 2014 in 2018 je bil iz Liste Zorana Jankoviča izvoljen za četrtnega svetnika v Mostah. V mandatu 2014-2018 je bil podpredsednik Sveta Četrtne skupnosti Moste.

V mandatu 2018-2022 je njegova želja, da bi bili med seboj strpni in skupno delali v dobro naših sokrajanov in celotnega mesta Ljubljane, ker je Četrtna skupnost Moste del najlepšega mesta na svetu.