6. izredna seja Sveta Četrtne skupnosti Moste MOL

JP Energetika Ljubljana, enota TE-TOL, Toplarniška 19, Ljubljana, 15. 1. 2020 / 17:30

Dnevni red

  1. Predstavitev ČS Moste: opravljeno delo v preteklem letu, načrti za leto 2020.

  2. Predstavitev enote TE-TOL, JP Energetike Ljubljana: delo in dosežki v letu 2019, načrti za leto 2020.

  3. Vprašanja in razprava o obeh predstavitvah (prosimo vas, da morebitna vprašanja predhodno pošljete naši pisarni po elektronski pošti: mol.moste@ljubljana.si)

  4. Razno

Zapisnik