Svet četrtne skupnosti

Svet Četrtne skupnosti Moste

Predsednik: Igor Bole (Lista Zorana Jankovića)
Podpredsedniki: Nataša Livojević (Lista Zorana Jankovića), Peter Vučkovič (Levica), Andrej Kostelec (SDS)

Člani: Rafko Gruden (Lista Zorana Jankovića), Martina Kajzer (SDS), Tomaž Kisovec (Lista Zorana Jankovića), Mira Ključanin (SD), Vesna Kuterovac (Lista Zorana Jankovića), Stanislav Markoja (Lista Zorana Jankovića), Milena Pepelnik (Lista Zorana Jankovića), Jure Peterlin (Lista Zorana Jankovića), Nejc Pulko (Lista Zorana Jankovića), dr. Petra Stegel (Vesna), Radmila Šešić (Lista Zorana Jankovića), Darja Tušek (Lista Zorana Jankovića) in Tatjana Nina Žerjav (Levica)

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Igor Bole, predsednik Sveta ČS Moste, (01) 544 23 75, mol.moste@ljubljana.si
Odgovorna oseba za stike z mediji: Igor Bole, predsednik Sveta ČS Moste, (01) 544 23 75, mol.moste@ljubljana.si