Svet četrtne skupnosti

Svet Četrtne skupnosti

Predsednik: Anton Podobnik (Lista Zorana Jankovića)
Podpredsednik: Anton Vatovec (Lista Zorana Jankovića)

Člani: Nataša Hozjan Breznjik (Lista Marjana Šarca), Brina Minca Herlec (Levica), mag. Marija Minka Jerebič (Lista civilnih iniciativ četrtne skupnosti Polje), Jelka Vtič Suhadolnik (SDS), Sonja Vegelj (Lista Zorana Jankovića), Jure Grad (SDS), dr. Marjan Rekar (Lista Zorana Jankovića), Janja Janežič (SDS), Mojca Maček (Lista Zorana Jankovića), mag. Irena Kos (Lista Zorana Jankovića), Boštjan Avguštinčič (Lista Zorana Jankovića), Miranda Urh (Lista Zorana Jankovića), Janez Dimnik (SDS).

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:  Anton Podobnik, predsednik Sveta ČS Polje, (01) 529 15 22, mol.polje@ljubljana.si
Odgovorna oseba za stike z mediji: Anton Podobnik, predsednik Sveta ČS Polje, (01) 529 15 22, mol.polje@ljubljana.si