sreda, 5. 10. 2022

Brezplačno na Možganski fitnes

Četrtna skupnost Posavje v sodelovanju s Centrom za urjenje spomina vabi na brezplačno delavnico Izboljšajmo spomin in pozornost – Možganski fitnes, ki bo v sredo, 5. oktobra 2022, ob 18. uri, v sejni sobi na Bratovševi ploščadi 30

Na delavnici bomo predstavili umske in telesne aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju procesa pomnjenja za vse starostne skupine, tako dijake, študente, kot zaposlene in upokojene, spodbujajo zdrav način življenja in so kot preventiva pred bolezensko izgubo spomina (demenca). Bistveno vplivajo na boljšo komunikacijo, shranjevanje in priklic podatkov, ter s tem na kvaliteto življenja.
Delavnico vodi predavateljica Jasmina Lambergar, certificirana trenerka spomina, ki se ukvarja z izobraževanjem vseh, ki bi želeli izboljšati spomin, osvojiti tehnike pomnjenja in si zapomniti več, bolje, trajnejše. Predava na temo spomina in pozornosti, preventivno ali po možganski kapi, po poškodbah, pri blagih kognitivnih motnjah.

Vsebina delavnice:

  • Vaje za izboljšanje pozornosti in kvalitete shranjevanja informacij: delo s čutili
  • Vaje za kratkoročni spomin: kako pomnimo besede, številke, obraze in imena oseb? Vaje spodbujajo jezikovne sposobnosti ter sposobnost več nivojskega komuniciranja
  • Vaje za dolgoročni spomin: s pomočjo delovnega zvezka udeleženci organizirajo in strukturirajo gradivo, se naučijo povezovanja in priklica podatkov.
  • Tehnike pomnjenja: mnemotehnike so za vse starostne skupine pripomoček za enostavno shranjevanje, povezovanje in priklic informacij, primerne za vsakodnevno izboljšanje kvalitete življenja.
  • Tehnike sproščanja in vaje za boljše ravnotežje: vaje, ki jih udeleženci izvajajo med hojo, stoje na mestu, med sedenjem.

Ne pozabite na zvezek in pisalo!

Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite v pisarno ČS Posavje na telefonski številki 01 306 46 15 ali 01 306 46 14, ali na e-naslov mol.posavje@ljubljana.si. Prijava ni pogoj za udeležbo na delavnici.