petek, 12. 11. 2021

Hišna imena v vaseh ljubljanskega Posavja

Četrtna skupnost Posavje vabi na okroglo mizo Hišna imena v vaseh ljubljanskega Posavja. Živa nesnovna kulturna dediščina, ki bo v petek, 12. novembra 2021, ob 20. uri v dvorani Prosvetnega doma Savlje-Kleče.

Da bi se hišna imena ohranila tako blizu prestolnice, je prej izjema kot pravilo. Domačini Kleč, Savelj in Ježice jih uporabljajo v vsakdanji komunikaciji in so pogosto pri poimenovanju oseb pogostejša izbira kot priimki.
Po izvoru so hišna imena različna. Veliko je takih, ki so vezana na imena nekdanjih gospodarjev oziroma na njihov poklic, na naravno lego domačije, na nacionalno, pokrajinsko ali socialno pripadnost. Nekatera hišna imena izhajajo iz imen rastlin ali živali. Največ pa je takih, katerim izvora ni mogoče določiti in gre le za predvidevanja.
Gosta okrogle mize bosta Mirko Ramovš in Klemen Klinar, ki bosta spregovorila o rabi hišnih imen v aktualni govorici in možnostih ohranjanja takega poimenovanja.
Organizatorji dogodka so BEŠTEKteater in Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče, podpira ga Četrtna skupnost Posavje.

Izpolnjevanje pogoja PCT je obvezno.