ponedeljek, 21. 10. 2019

Javno naznanilo in obvestilo o javni razgrnitvi

Obveščamo vas, da od  21. oktobra 2019 do 6. novembra 2019 poteka javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja, ki se ureja z OPPN, za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas.

Podrobnosti so vam na voljo v priponkah.