torek, 17. 5. 2022

Kakovostna oskrba ljudi z demenco v domačem okolju

Četrtna skupnost Posavje in Gerontološko društvo Slovenije vabita na predavanje Kakovostna oskrba ljudi z demenco v domačem okolju, ki bo v torek, 17. maja 2022, ob 17. uri v prostorih Četrtne skupnosti Posavje na Bratovševi ploščadi 30.

Predavateljici doc. dr. Barbara Grintal in Petra Boh bosta predstavili življenje človeka z demenco v demenci prijaznem okolju. Namreč, vedênje človeka z demenco se občutno spremeni v okolju, ki ga sprejema in mu daje dovolj ustrezne podpore. Predstavili bosta oblike demence, pravice ljudi z demenco, kako kreirati in soustvarjati vsakdan človeka z demenco, poudarili pomen vključevanja v vsakodnevne dejavnosti ter spoznali načine verbalne in neverbalne komunikacije, ki je primerna za ljudi z demenco. Odgovorili bosta na vprašanja glede prehranjevanja ljudi z demenco, ustvarjanjem dnevno-nočnega ritma, izvajanja dnevnih aktivnosti, kot je oblačenje, hranjenje in skrb za osebno higieno ter predstavili načine in tehnike primerne za sproščanje ljudi z demenco. Na kakovostno življenje ljudi z demenco ima pomemben vpliv na njihovo počutje in zdravje tudi fizično okolje. Z namenom preprečevanja padcev vas bosta seznanili z ustreznimi prilagoditvami v domačem okolju, ki omogočajo lažje, predvsem pa bolj varno izvajanje aktivnosti.
Izvajalki:
Doc. dr. Barbara Grintal je doktorica znanosti in docentka na področju socialne gerontologije. Je predavateljica na področju srednješolskega in visokošolskega izobraževanja s področja socialne gerontologije. Poudarek njenega raziskovanja je na področju skupnostnih storitev, socialnih inovacij, aktivnega staranja, digitalne pismenosti starejših ljudi, njihove delovne aktivnosti, ekonomskega položaja ter socialne vključenosti. Je avtorica znanstvenih in strokovnih člankov v domačih znanstvenih in strokovnih revijah.

Petra Boh je diplomirana delovna terapevtka in višja svetovalka po nazivu. Ima dolgoletne izkušnje na področju dela s starejšimi ljudmi, ki jo vodijo k celostnemu pristopu ter h kakovostni individualni obravnavi posameznika. Več kot petnajst let je bila kot delovna terapevtka zaposlena v institucionalnem varstvu starejših, zadnjih 6 let pa karierno pot nadaljuje v skupnosti. Je avtorica številnih strokovnih člankov in soavtorica priročnika delovnih terapevtov za starejše, osebe z gibalno oviranostjo in njihove svojce za samostojno in varno bivanje na svojem domu.

Predavanje je brezplačno. Vabljeni!