četrtek, 21. 12. 2017

Najem vrtičkov na Ježici

Četrtna skupnost Posavje obvešča, da je na urejenem vrtičkarskem območju Ježica na voljo nekaj nezasedenih vrtičkov.

Meščanke in meščani lahko vlogo za zakup vrtička pošljejo na e-naslov glavna.pisarna@ljubljana.si ali po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1000 Ljubljana.

Na Ježici je urejenih 258 vrtičkov, njihova velikost je od 49 do 65 m2. Zakupnina za vrt znaša 0,7eur/m2/leto. V ceno niso zajeti obratovalni stroški.

Dodatne informacije in pojasnila lahko dobite na tel. št. 01/306-43-27 ali e-pošti meliha.dizdarevic@ljubljana.si.