četrtek, 1. 10. 2020

Zamuda pri raznosu glasila Naša skupnost

Četrtna skupnost Posavje obvešča, da je pri raznosu glasila Naša skupnost s strani Pošte Slovenije zaradi pomanjkanja kadra prišlo do napake pri pripravi nenaslovljenih pošiljk za dostavo.

Pošta Slovenije je del pošiljk distribuirala na območje dostave Ljubljana-Črnuče, zato je zmanjkalo glasil za ostala gospodinjstva za območje pošte 1131 Ljubljana (ČS Posavje).

Pošta Slovenije je že naročila ponatis glasila in predvidoma 1. oktobra 2020 bodo tudi preostala gospodinjstva na območju ČS Posavje prejela glasilo Naša skupnost v svoje nabiralnike.

Želimo vam prijetno branje.