Četrtna skupnost Rožnik

Dobrodošli v ČS Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Rožnik  sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Rožnik ima predsednika in dva podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Rožnik zajema bivše krajevne skupnosti Rožna dolina, Vič, Vrhovci, Brdo ter kraj Bokalce. Meja sledi strogo katastru in poteka nekako ob Tivoliju po Cesti 27. aprila na zahod, se pred »partizansko vasjo« (naselje ob Podrožniški poti) vzdigne na sever skoraj do Šišenskega vrha, obide Drenikov vrh (čeprav prebivalci volijo v Rožni dolini), se čez gozd na Velikem Rakovniku spusti do Večne poti, jo ubere čez Pržanca do počivališča ob AC–obvoznici in za AC Bazo čez Utik do Velikega vrha, se obrne čez Utik na jug, obide Stransko vas, skoči na Gradaščico ter AC–obvoznico, se ogne zemljiščem Kosovega Polja, pa spet na Mali Graben do železnice na Dolgem Mostu ter po Tržaški železnici do podvoza pri Tivoliju.

<sken