petek, 13. 1. 2017

Brezplačna sol za posipanje

Meščane in meščanke Ljubljane obveščamo, da lahko na sedežu KPL d.d. na Tbilisijski 61 vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro brezplačno prevzamejo 15 kg soli za posipanje.

Posamezniki se morajo ob prevzemu soli izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so meščani Mestne občine Ljubljana, ter s seboj prinesti ustrezno posodo za prenos soli.