sobota, 24. 9. 2016

Dan mobilnosti v ČS Rožnik

V ČS Rožnik smo se zelo težko odločili, katero ulico, naj zapremo in čemu. Imamo take ceste, ki so vse vezane na stanovalce. Po precejšnjih pregovarjanjih, da ne rečem, kar ukazu iz mesta, smo se odločili za slepo ulico, ki je del Ceste VI v Rožni dolini in ki pelje k bivši postaji pionirske železnice in je brez prebivalcev. Vsebina? Na platoju pred postajo smo mislili narediti tekmovanje »naših« treh šol v med dvema ognjema, to so OŠ Majde Vrhovnik, Vič in Vrhovci; po tekmovanju pa bi pripravili poligon za otročke iz vrtca s Ceste na Brdo, kjer bi se urili v vožnji s skirojem. Za zaporo ceste bi poskrbelo mestno redarstvo, prav tako bi bila prisotna policija. Prireditev bi trajala od 10. do 12. ure. Rečeno, storjeno!

A glej ga zlomka! Zaporo ceste so postavili šele ob pol desetih. Ker je bil dan zaželen brez motornega prometa, so tisti, ki so vedeli za ta slep žep zaparkirali plato pred pionirsko postajo, tako da je bila druga zapora ceste pred platojem. Na platoju torej ni bilo mogoče igrati med dvema ognjema, zamejena cesta pa je bila za igro preozka, delno asfaltirana, delno makadamska. Na koncu so se vse tri šole (bilo je ok. šestdeset otrok) odločile, da se vrnejo v šole in odigrajo igro na domačem igrišču. Medtem se je razkril še drug problem: ta del ceste je izredno prometna kolesarska pot, tako da smo pri postavitvi poligona za skiroje usmerjali kolesarje čez brv Glin(šči)ce – zelo malo jih je bilo voljnih prepešačiti zaprt del poti. Ampak otroci iz vrtca so se z velikim veseljem podili po poligonu…

Gledalcev nas je bilo malo: oba uslužbenca s četrtne skupnosti, ena svetnica ČS, sektorski policaj, redarka, sosed z vnučko, pred zaključkom prireditve nas je obiskala še podžupanja Jelka Žekar s spremljevalko…
 
Za drugo leto bi se zgledovala po mestnem vzoru: zaprla bi glavno cesto v četrtni skupnosti, to je Viška cesta v odseku pred viško šolo od semaforja do parkirišča pred sedežem ČS (Viška 38). Pločnik nasproti šole ob Viški sončavi – »poplavi« – bi bil rezerviran samo za kolesarje. Udeleženci prireditve bi lahko šli na stranišče v šolo ali na sedež skupnosti in se jim ne bi bilo potrebno skrivati po grmovju…
 
Pa še en predlog: ta del Ceste VI se je v napovedih spremenil v Cesto XVI, ki je ni. Glede na sistem sodih in lihih številk ulic v Rožni dolini predlagam, da se preimenuje v Cesto XXIII.
 
Živa Vidmar, svetnica ČS Rožnik