sreda, 10. 2. 2016

PGD Vič - preventivni dan 2015

Po pozitivni izkušnji iz leta 2014, ko smo s pomočjo ČS Rožnik organizirali Preventivni dan, smo se tudi letos odločili, da izvedemo podoben dogodek. Dejstvo je, da tovrstne aktivnosti PGD mora izvajati, posebno v mesecu požarne varnosti – oktobru. 

 
AKTIVNOSTI:
 

- Ukrepi in zaščita pred poplavo.

- Ročni gasilni aparati.

- Požar v kuhinji in oljna eksplozija.

- PP pri nezgodah v domačem okolju in temeljni postopki oživljanja.

- Gašenje vozila z RGA.

- Nevarnosti pri odstranjevanju osjih ter sršenjih gnezd.

 
Več informacij in slike z dogodka lahko najdete v priloženem dokumentu.