četrtek, 12. 1. 2017

Poplavna varnost - celoviti protipoplavni ukrepi

V ČS Rožnik smo s strani MOL prejeli dokumentacijo o načrtovanih protipoplavnih ukrepih. Najdete jo na tej povezavi (822 MB):  

https://urbanizem.ljubljana.si/MIZ/CPU_Glinscica_Przanec.zip

Prejeli smo tudi odgovor mestne občine v zvezi z zadrževalnikom Brdnikova, ki ga najdete v priponki.