sreda, 1. 4. 2015

Predavanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih

Nasveti, kako enostavno varčevati z energijo, pametno kupovati in investirati in kako pridobiti dodatne vire financiranja, bodo podani na brezplačnem strokovnem predavanju o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih, ki bo organiziran

V TOREK, 7. APRILA 2015 V ČS ROŽNIK,Viška cesta 38, sejna soba, ob 16. uri

v sodelovanju z MOL in mrežo ENSVET. Vabljeni ste vsi, ki vas tematika zanima in želite izvedeti več o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije.
 
Strokovnjaki bodo obiskovalcem na posvetu spregovorili o naslednjih temah:
 
1) ENOSTAVNI ENERGETSKI UKREPI
Starejše zgradbe so se gradile v času nižjih cen energentov, zato se je energiji namenjalo manj pozornosti. Kljub današnjim višjim cenam energentov se včasih izkaže, da nekatere investicije niso ekonomsko upravičene, so težko izvedljive, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Z enostavnimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, ali pa stroški izvedbe niso visoki, lahko »hitro« zmanjšamo strošek za energijo.
 
2) USTREZNO PREZRAČEVANJE
V stanovanju moramo zagotavljati minimalno prezračevanje za zagotavljanje ustrezne kvalitete zraka. Danes lahko se vgrajuje le stavbno pohištvo z visoko tesnostjo, ob zaprtih oknih pa ni zagotovljena potrebna količine svežega zraka, kar običajno lahko v starejših stavbah. Na zaznano slabo kakovost zraka se ljudje odzovemo z odpiranjem oken. Ta pogosto ostajajo odprta ne glede na kakovost zraka kar vpliva na rabo energije v stavbi. Poznamo pa tudi mehansko prezračevanje z uravnavanim delovanjem ventilatorja ter nadgradnjo, učinkovitejše, mehansko prezračevanje z rekuperacijo odpadne toplote.
 
3) SANACIJA TOPLOTNEGA OVOJA STAVBE
Predstavljen bo opis izboljšanja zunanjega ovoja stavbe z zamenjavo stavbnega pohištva, z dodatno zunanjo ali notranjo toplotno izolacijo in najpogostejše napake, ki jih ob tem naredimo. Predstavljeni bodo najpogosteje uporabljeni materiali za dodatno toplotno izolacijo in način vgradnje le teh v ovoj stavbe. Pogosto se z izvedbo toplotne zaščite izvede tudi potrebna zaščita pred vlago – prikazano bo, kako dodatna toplotna zaščita vpliva na difuzijo vodne pare skozi gradbeno konstrukcijo v zimskem času.
 
4) FINANCIRANJE UKREPOV URE IN OVE
Predstavljeni bodo krediti in nepovratne finančne spodbude Eko sklada v letu 2015, ki so namenjeni za spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov.
 
V času strokovnega posveta bodo občanom na voljo neodvisni energetski svetovalci ENSVET, s katerimi se boste lahko individualno pogovorili o svojih dilemah in vprašanjih glede rabe energije v gospodinjstvih in virov financiranja. 

VLJUDNO VABLJENI!