ponedeljek, 9. 1. 2017

Prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja po uradni dolžnosti v zadevi uvedbe preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja aviarne influence v Republiki Sloveniji naslednji sklep:

Na ozemlju Republike Slovenije do preklica ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic.
 
V sredo 4.1.2017, je bil pri treh labodih potrjen podtip aviarne influence H5N8. Prostoživeče vodne ptice predstavljajo tveganje za prenos bolezni na perutnino in ptice v ujetništvu. Krmljenje poveča koncentriranje prostoživečih ptic in virusov influence na posameznih mestih in s tem možnost prenosa virusa na perutnino in ptice v ujetništvu s prostoživečih ptic preko kontaminirane obutve in obleke.
 
Glede na navedeno se do preklica, ko ne bo več nevarnosti za širjenje bolezni v Republiki Sloveniji, ne dovoli krmljenje prostoživečih vodnih ptic.