sreda, 11. 2. 2015

Slovenska filantropija prihaja v ČS Rožnik

Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu in je bila ustanovljena leta 1992. V njej se povezujemo tisti, ki nam je pomembno za soljudi in za okolje, v katerem bivamo. Prepoznavamo potrebe v družbi in se nanje s prostovoljskim sodelovanjem uspešno odzivamo. Smo krovna organizacija na področju prostovoljstva v Sloveniji in v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij povezujemo več kot 1170 organizacij.

Trenutno si 20 sodelavcev prostore na Poljanski cesti 12 v Ljubljani deli z mnogimi obiskovalci, prostovoljci in uporabniki. Pri nas dnevno potekajo učne pomoči, učenje slovenščine za migrante, pogovori z uporabniki in zainteresiranimi za prostovoljstvo, svetovanje organizacijam in mentorjem, sestanki delovnih skupin, srečanja etične komisije ter drugih organov in projektnih skupin. Med vikendi naše prostore zasedejo udeleženci različnih usposabljanj. 

 

Mestna občina Ljubljana je Slovenski filantropiji v upravljanje predala hišo na Cesti Dolomitskega odreda 11. Skoraj povsem odslužena je bila zavetišče brezdomcev in predvidena za rušenje, a je po tehtnem premisleku zrasla v projekt Viška hiška. S sodelovanjem prostovoljcev, fakultete in podjetij bomo ustvarili prostor sodelovanja in nacionalni prostovoljski center.

S pomočjo Fakultete za arhitekturo je ideja dobila dejanske oblike, storjeni so že prvi večji koraki prenove. Prenova zahteva finančna sredstva, s katerimi  Slovenska filantropija ne razpolaga, zato se prenove lotevamo na drugačen način, vsa neprofesionalna dela postorimo sami – kot prostovoljci. S tem želimo  prispevati tudi  k pozitivnemu pogledu na spremembe, ki jih lahko tudi z manj sredstvi in več angažiranja ljudi vnašamo v naše okolje. Vse zainteresirane vabimo k sodelovanju.

Prenova predstavlja prototip sodelovanja in na inovativen način povezuje univerzo, podjetja, prostovoljske organizacije in prostovoljce.

Slovenska filantropija z vstopom v ČS Rožnik odpira svoja vrata za pobude iz lokalne skupnosti in se veseli sodelovanja s prebivalci, mogoče že pri prvi skupnostni akciji  Dan za spremembe. 

Na Viču v Ljubljani Slovenska filantropija vzpostavlja nov, nacionalni center prostovoljstva in to na prostovoljski način. V njem bodo na razpolago vse informacije o prostovoljskih projektih v Sloveniji, možnost vključitve v eno izmed organizacij, tedensko bodo potekala usposabljanja in svetovanja v zvezi s prostovoljstvom za vse zainteresirane.