sreda, 29. 3. 2023

Sodelujte z nami

Četrtna skupnost Rožnik vabi vsa društva, zavode, združenja, organizacije, šole, vrtce in posameznike, ki ponujajo dejavnosti, dostopne vsem prebivalcem četrtne skupnosti, da pošljejo programe za leto 2023, s katerimi želijo sodelovati s Četrtno skupnostjo.

Četrtna skupnost Rožnik želi sodelovati v programih in projektih lokalnega pomena na področju kulture, športa, gasilstva, medgeneracijskega sodelovana in sociale, ki ponujajo dejavnosti, dostopne vsem občanom naše četrtne skupnosti (območja: Rožna dolina, Brdo, Bokalce, Vrhovci, del Viča) in zasledujejo cilje Mestne občine Ljubljana in Četrtne skupnosti Rožnik.
Društva, zavode, združenja, organizacije, šole, vrtce in posameznike vabijo, da do ponedeljka, 17. aprila 2023, posredujejo predstavitev programov, ki bi jih v sodelovanju s ČS izvedli v letu 2023. Vloge lahko posredujete pisno na naslov: Četrtna skupnost Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana
ali na e-naslov: mol.roznik@ljubljana.si.
V predstavitev vključite vsebino programa, oceno in specifikacijo stroškov, število ur/dni programa, velikost (število) skupine ter predviden termin izvedbe.