petek, 2. 11. 2018

Vabilo na 32. redno sejo Sveta Četrtne skupnosti Rožnik MOL

Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Rožnik Mestne občine Ljubljana Aleš Jenko sklicuje, na podlagi sedmega odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/2016-uradno prečiščeno besedilo), 32. redno sejo Sveta Četrtne skupnosti Rožnik MOL.32. redna sejo Sveta Četrtne skupnosti Rožnik MOL bo v četrtek, 8.11.2018, ob 18. uri v gostilni Origano, Cesta na Vrhovce 4, Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

1.       Pregled in potrditev zapisnika 31. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Rožnik MOL
2.       Potrditev izplačila sejnin članom Sveta ČS Rožnik za leto 2018
3.       Razno

Uradno vabilo preberite tukaj.