petek, 30. 9. 2016

Vabilo na javno predstavitev projekta Gradaščica

Spoštovane občanke in občani Mestne občine Ljubljana,

Direkcija Republike Slovenije za vode začenja z izvedbenimi aktivnostmi Projekta Gradaščica, katerega cilj je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno izboljšanje poplavne varnosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca.
 
Projekt se bo izvajal v več etapah. Vabilo je vezano na predstavitev prve etape, ki zajema območje Mestne občine Ljubljana - četrtnih skupnosti Trnovo, Vič in Rožnik.
 
Predvidene so naslednje ureditve:
  •    regulacija Malega grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami do Bokalškega jezu,
  •    razbremenilnik 6a z vsemi pripadajočimi ureditvami,
  •    ureditve na področju Gradaščice in Kozarij,
  •    spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, krajinsko- arhitekturne ureditve,
  •    prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture,
  •    okoljevarstveni ukrepi.
Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je podlaga za pričetek aktivnosti na terenu in sicer se bo v teh dneh začela parcelacija zemljišč. Preden bodo geometri na terenu začeli opravljati parcelacije, želimo predstaviti projektne ureditve, ki so izdelane na podlagi sprejete Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova — Polhov Gradec. Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada Evropske Unije.
 
Vljudno vabljeni na javno predstavitev, ki bo v četrtek 6.10.2016 ob 17.00 uri, v veliki sejni dvorani na Trgu Mladinskih brigad 7 (stavba bivše Občine Vič) v Ljubljani.