petek, 25. 9. 2015

Vabilo na predavanje in delavnico urbano kmetijstvo

V okviru dogodkov Zelenega praga Ljubljane - festivala ljubljanskega podeželja, od 23. septembra do 7. oktobra 2015, želimo meščanom in vsem zainteresiranim predstaviti utrip podeželja, njegovo ponudbo ter različne vsebine, ki so vezane tudi na urbano kmetijstvo.

30. 9. 2015 ob 17.00 uri. v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska c. 1B,2. nadstropje - dvorana, Ljubljana, organiziramo predavanje in delavnico na temo Urbanega kmetijstva.
 
Predstavljene bodo naslednje vsebine :
 
Gorazd Maslo: Uvodna beseda in predstavitev trenutnega stanja na področju urejanja vrtičkov
Helena Regina: Program urejanja vrtičkov na zemljiščih v lasti MOL
Meliha Dizdarević: Postopki za oddajo vrtičkov v lasti MOL
Ana Ogorelec: Strokovna pomod vrtičkarjem
Nataša Bučar Draksler: Primer oddajanja vrtičkov na zemljiščih v zasebni lasti
 
Vabljeni, da se nam pridružite.