četrtek, 30. 1. 2020

Javno naznanilo glede območja Jurčkova zahod

Četrtna skupnost Rudnik obvešča, da bo od 26. februarja do 6. marca 2020 javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem načrtu 391 Jurčkova zahod.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 26. februarja 2020, ob 17. uri v prostorih Četrtne skupnosti Rudnik.