ponedeljek, 9. 1. 2017

Obvestilo o prepovedi krmljenja prostoživečih vodnih ptic

Na prošnjo Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS obveščamo, da je državno središče za nadzor bolezni zaradi potrditve aviarne influence pri labodih sprejelo določene sklepe s katerimi želi čim bolj zmanjšati možnost prenosa aviarne influence na domačo in ostalo perutnino.
Eden izmed sklepov (v prilogi) določa, da na ozemlju Republike Slovenije do preklica ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic.