petek, 25. 2. 2022

Sodelujte v projektu URBANOME

Četrtna skupnost Rudnik vabi k sodelovanju pri evropskem projektu H2020 URBANOME - Urban health, wellbeing, liveability, ki ga izvajajo na Institutu Jožef Stefan.

V okviru “Urban Living Laba”, ki deluje pod okriljem Centra za Participativno Raziskovanje IJS (CPR IJS), želijo prikazati prispevek implementacije t.i. »zelenih kolesarskih koridorjev« v primerjavi z obstoječimi prometnimi koridorji v smislu spopadanja z izpostavljenostjo kolesarjev in pešcev onesnaženju zaradi motornega prometa.
Pilotni primer bi obsegal primerjavo med kolesarskimi povezavami na Dolenjski cesti in na ulici Ob dolenjski železnici, kjer bi simulirali vzpostavitev in delovanje t.i. zelenega kolesarskega koridorja.
Raziskava bo temeljila na osnovah t.i. ljubiteljske znanosti (Citizen Science), pri čemer bi uporabniki (kolesarji, pešci) sodelovali pri zbiranju in interpretaciji podatkov na področju okoljskih (onesnaženost zraka, hrup), družbenih (javna percepcija, ozaveščenost, sprejetost) in prometnih kazalnikov (čas potovanja, prometna varnost) z namenom prikaza učinkovitosti alterntivnih urbanistično/prometno načrtovalskih pristopov pri reševanju zadevnih okoljskih in zdravstvenih težav.

Vabljeni k sodelovanju, za več informacij pišite na e-naslov urbanome@ijs.si