ponedeljek, 14. 12. 2020

Sporočite nam vaše predloge za mala dela

Četrtna skupnost Rudnik vabi, da sporočite svoje predloge glede porabe sredstev za t.i. mala dela. Predloge zbiramo do 28. decembra 2020.

Četrtne skupnosti MOL namenijo določen del sredstev za t.i. mala dela. Ta se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo prek pristojnih organov mestne uprave. Letos bomo podali predloge za leti 2022 in 2023.

Že do sedaj smo svetniki ČS Rudnik upoštevali predloge krajanov, saj smo preko malih del v preteklosti postavili igrala na otroška igrišča in uredili igrišča, postavili nove klopi, vzdrževali zelenice in otroška igrišča, postavili športne naprave na prostem, sanirali pešpoti in makadamske poti, znižali pločnike, postavili količke ob pločnikih, ipd.
Osnovni pogoj za izvedbo določenih del je, da je zemljišče ali objekt, na katerega se dela nanašajo v lasti MOL in da je izvedba del skladna z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom
Pri realizaciji del smo vezani na določene predpise in smo finančno omejeni, zato vseh predlogov ne bo mogoče realizirati. Bomo pa vse predloge preverili, v letni načrt malih del bomo vključili tiste, ki bodo ustrezali vsem kriterijem. Predloge, ki ne bodo spadali v načrt malih del bomo obravnavali posebej.

Predloge zbiramo do ponedeljka, 28. decembra  2020, pošljite jih na naslov mol.rudnik@ljubljana.si ali na telefonsko številko 01 428 03 45.