Predsednik sveta četrtne skupnosti

Damijan Volavšek (1978)

Damijan Volavšek od rojstva živi v Guncljah pri Šentvidu, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po Srednji ekonomski šoli v Ljubljani je izobraževanje nadaljeval na Ekonomski fakulteti UL. Po uspešni diplomi se je za eno leto odpravil na potovanje po svetu in med drugim tudi igral ragbi na Novi Zelandiji. Temu športu se posveča, kadar le ima čas. Po vrnitvi v domovino je vpisal in uspešno zaključil podiplomski študij specializacije na Ekonomski fakulteti. Po zaključku študiju se je zaposlil v podjetju na področju informacijske tehnologije, kjer deluje še danes. Kljub zelo pestremu urniku mu nikoli ne zmanjka časa za svoje štiri otroke – dve dekleti in dva fanta med 7. in 14. letom starosti.

V Četrtni skupnosti Šentvid je letos začel svoj tretji mandat kot predsednik Sveta. Čeprav je bil v prvem mandatu brez pravih izkušenj na področju vodenja četrtnega sveta in politike nasploh, mu je z optimističnim nastopom in komunikativnostjo uspelo uresničiti projekte, ki so se odvijali počasi. S svojim delom je veliko prispeval k večji prepoznavnosti četrtne skupnosti prek lokalnega glasila Šentvid nad Ljubljano in spletne strani www.cs-sentvid.si. V štirih letih so je nabralo veliko število uresničenih projektov, kot so: vzpostavitev in pozneje podaljšanje proge mestnega prometa št. 15 Stanežiče–Medvode z ustrezno ureditvijo obračališča pred gasilskim domom v Stanežičah, parkiriščem in obnovo otroškega igrišča, izgradnjo nadomestnega otroškega igrišča v Guncljah v okviru projekta športnega parka Gunclje (smučarske skakalnice in smučišče v Guncljah), v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo MOL posodobitev dvoran v Šentvidu in Guncljah, vzpostavitev fitnesa na prostem pri Mladinskem golf centru in ragbi igrišču Oval. Svet ČS Šentvid programsko plodno sodeluje z lokalnimi društvi, ki pripravljajo prireditve, namenjene krajanom. Načrti za prihodnost so ravno tako smeli. Želel bi si nadaljevati s projekti, ki so bili uspešni in dobro sprejeti, in jim dodati nove vsebine. Taka je problematika daljnovoda skozi gosto naseljeno področje Broda in druga – že dolgo obljubljana, pa ne uresničena zagotovitev izvoza iz šentviškega predora v smeri proti centru Ljubljane ter z njo povezana rekonstrukcija Celovške ceste vsaj do Kosmačeve ulice, razširitev Celovške ceste v štiripasovno vsaj do načrtovanega parkirišča P & R v Stanežičah, seveda pa v idealni varianti vse do Medvod. Že vrsto let pa si ČS Šentvid prizadeva za razširitev in ureditev pokopališča v Šentvidu. Ob tem ostaja trdna usmeritev, da je delovanje Sveta četrtne skupnosti v prvi vrsti namenjeno izboljševanju življenjske ravni krajanov, tudi z reševanjem problemov, s katerimi se srečujejo. Ob ustrezni podpori v Svetu ČS bo začeti mandat še uspešnejši od preteklega.