Četrtna skupnost Šentvid

Dobrodošli v ČS Šentvid

Četrtna skupnost Šentvid deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Šentvid  sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Šentvid ima predsednika in enega podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Šentvid zajema območje nekdanjih Krajevnih skupnosti Šentvid, Gunclje - Male Vižmarje, Vižmarje - Brod in Stanežiče. Leži na severno zahodnem delu Ljubljane. Na severu jo omejuje meja Mestne občine Ljubljana, na zahodu Šentviški hrib, vzhodu reka Sava ter na jugu ulica Jožeta Jame in v podaljšku preko Celovške ceste, Pečnikova ulica. Skoraj polovico površine, ki meri skoraj 16 km2, pokriva gozdnata površina Šentviškega hriba.