sreda, 25. 5. 2011

Zapora ceste II. grupe odredov, ceste Sadinja vas in ceste v Češnjico

Zapora Ceste II. grupe odredov, ceste Sadinja vas in ceste v Češnjico

Podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. po Cesti II. grupe odredov, od šole do Sadinje vasi, napeljuje plinovod, zato bo na tem delu cesta (delno oziroma popolnoma) zaprta, od 03.05.2011 do nakasneje 01.08.2011. Dovoljenje o zapori ceste, vključno s skico zapore, si lahko ogledate v prilogi.

Za dodatne informacije glede priključevanja na plinovod pokličite na Energetiko Ljubljana d.o.o., tel.št.: 01 588 90 00.