Četrtna skupnost Sostro

Dobrodošli v ČS Sostro

Četrtna skupnost Sostro deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Sostro sestavlja 13 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Sostro ima predsednico in dva podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Sostro zajema vzhodno del Ljubljane (nekdanja naselja Sostro, Zadvor, Dobrunje), največje površine pa predstavljajo naselja: Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Dolgo Brdo, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, Mali Lipoglav, Mali vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Pance, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Šentpavel, Tuji Grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče in Zgornja Besnica. Na območju ČS Sostro se razprostirajo kmetijske, gozdne, športno rekreacijske površine ter pohodne in tematske poti.