1. izredna seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 11. 4. 2012 / 17:00

Dnevni red

1. Predstavitev urbanističnih zasnov trajnostnega razvoja ČS Sostro, delovne skupine študentov Fakultete za arhitekture pod mentorstvom prof. Janeza Koželja
2. Razno
 

Zapisnik