1. izredna seje Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 15. 12. 2014 / 17:30

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih poslih 
  2. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
  3. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
  4. Sklicevanje korespondenčnih sej Sveta

Zapisnik