1. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Četrtna skupnost Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 14. 1. 2019 / 17:00

Dnevni red

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Sostro Mestne občine Ljubljana

  2. Poročilo o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Sostro Mestne občine Ljubljana

  3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti

  4. Poročilo komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti in potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti

  5. Izvolitev predsednika sveta četrtne skupnosti

Zapisnik